Veelgestelde vragen

Over de behandeling

Hoe is de werkwijze van de praktijk bij Coronavirus?

We behandelen onze cliënten online met logopedie. Wij en onze cliënten zijn erg enthousiast en blij dat we zo toch iedereen kunnen hulpen met logopedie. Even kennismaking of je aanmelden, kan ook met online-logopedie!

Heb ik een verwijzing nodig voor een behandeling?

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Onze praktijk is direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing terecht kunt, mits uw zorgverzekering dit vergoedt. Neem contact op met de verzekeraar op om dit te controleren.

Wordt de behandeling vergoed?

Ja de behandeling wordt vergoed middels de basisverzekering. Bent u ouder dan 18 jaar? Dan wordt de behandeling ook vergoed maar geldt wel uw eigen risico.

Wat kost de behandeling?

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar op basis van de behandeltarieven en voorwaarden die de logopedist en uw verzekeraar zijn overeengekomen. In de overige gevallen gelden de volgende tarieven.

Hoe lang duurt de behandeling?

De eerste afspraak duurt ongeveer een uur. Vervolgafspraken duren 25 minuten.

In welke taal wordt mijn kind behandeld?

Een goede ontwikkeling van de moedertaal is belangrijk voor het leren van een tweede en andere taal in het leven. Op onze praktijk zien we veel Friestalige kinderen. Als de spraak-/taalontwikkeling in de moedertaal nog onvoldoende is, behandelen we uw kind in het Fries.
Is de ontwikkeling in de moedertaal goed, dan spreken we Nederlands. Ook bij de behandeling van volwassenen, spreken we u aan in de taal die uw voorkeur heeft. We spreken Fries, Nederlands en Engels.

Heb ik een vaste logopedist?

Ja. We streven ernaar dat onze klanten een vast gezicht als behandelaar hebben. Soms kan het voorkomen dat er vanwege ziekte of scholing, vervangen wordt door een collega.

Wat is een behandelovereenkomst?

De logopedist vraagt u na het onderzoek een behandelovereenkomst te tekenen. Hierin staan het behandelplan, oefenafspraken en het afmeldbeleid beschreven. Door te tekenen geeft u aan dat u daarmee akkoord bent. Ook geeft u door de behandelovereenkomst te tekenen, toestemming voor overleg met derden waar nodig. We bespreken het behandelplan mondeling met u. We volgen hierbij de W.G.B.O. .

Is behandeling aan huis mogelijk?

Ja zeker. Indien u mobiliteitsproblemen heeft vanwege ziekte of invaliditeit, kan de huisarts u een verwijzing geven voor een behandeling aan huis. We komen dan bij u thuis. Ook de behandeling bij zeer jonge kinderen, in verband met eet-/drinkproblemen (prelogopedie) vindt in de thuissituatie plaats.

Is online logopedie mogelijk?

Het is mogelijk logopedie via een online- verbinding, zoals bijvoorbeeld Zoom of Skype te volgen. Voorwaarde is wel dat er incidenteel ook consulten face to face op de praktijk plaats vinden en dat uw verzekeraar een internetzitting vergoed. I.v.m. het coronavirus vinden op dit moment alle consulten online plaats. Dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar!

Kan ik een telefonisch consult aanvragen?

Een telefonisch consult is mogelijk, indien uw zorgverzekeraar dit vergoedt. Dit kan een evaluatie- of adviesgesprek zijn wat telefonisch geschiedt wanneer u door omstandigheden bijvoorbeeld niet naar de praktijk kunt komen.

Mijn kind krijgt ambulante begeleiding. Komt de logopedist ook op school?

De behandeling vindt plaats op de logopediepraktijk. Wanneer de overlegkosten vanuit het budget voor het cluster 2 arrangement kunnen worden betaald, komt de logopedist naar school voor overleg met leerkracht en ambulant begeleider. Voor overleg op school en rapportage aan school gelden de volgende tarieven.

Over praktische zaken

Hoe is de praktijk bereikbaar?

Er is op onze praktijklocaties parkeergelegenheid voor de deur. Alle locaties zijn rolstoel toegankelijk.

Wanneer is de praktijk open?

• Wommels: maandag, donderdag en vrijdag.
• Heeg: maandag, woensdag en vrijdag.

Is er een avondspreekuur?

We hebben aan avondspreekuur op aanvraag. Wanneer u graag op avond behandeld wilt worden, kunt u dit aangeven bij de aanmelding of bespreken met uw huidige behandelaar. Zij vertelt u graag meer over de mogelijkheden. Onze praktijk kiest er bewust voor om kinderen jonger dan 12 jaar niet tijdens een avondspreekuur te zien i.v.m. de effectiviteit van de behandeling.

Is de praktijk tijdens vakanties geopend?

We zijn tijdens vakanties geopend maar hanteren aangepaste openingstijden. Kijk hier voor de openingstijden.

Wat moet ik meenemen naar de eerste afspraak?

– Verwijsbrief van uw verwijzer voorzien van medische indicatie (indien de zorgverzekeraar Directe Toegang Logopedie (DTL) vergoedt, hoeft u geen verwijsbrief mee te nemen)
– Legitimatiebewijs van degene die logopedie nodig heeft
– Zorgpas van degene die logopedie nodig heeft

Hoe zit het met afbellen en verzetten van afspraken?

Wanneer u of uw kind ziek is of u verhinderd bent, meldt u de afspraak af. Dit kan telefonisch, per sms, whatsapp of email. Afspraken moet uiterlijk 24 uur van te voren worden afgemeld. Uitgezonderd noodgevallen of ziekte. Belt u later af? Of vergeet u de afspraak? Dan moet u de afspraak van die keer zelf betalen. De kosten zijn € 36,00.

Wat kost de behandeling?

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar op basis van de behandeltarieven en voorwaarden die de logopedist en uw verzekeraar zijn overeengekomen. In de overige gevallen gelden de volgende tarieven.

Is het inloopspreekuur echt gratis?

Ja ons inloopspreekuur is gratis en vrijblijvend. Wel adviseren we u om vooraf aan te melden. Het inloopspreekuur is geen intake of onderzoeksmoment. Tijdens het inloopspreekuur kunt u komen kennismaken en eventuele vragen aan ons stellen. Kijk hier voor de actuele tijden.

Ik heb een klacht, wat nu?

We doen onze uiterste best op maatwerk te leven en te luisteren naar uw vraag. Maar is er toch iets wat u wilt melden of bent u niet tevreden? Meld dit dan altijd bij uw behandelaar of de praktijkhouder, Heidi Salverda- van Veen. Dan kunnen we samen kijken naar een oplossing van uw klacht. Daarnaast zijn we aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici via de NVLF. Bekijk ook de informatie van de NVLF over de klachtenregeling.

Over Salverda

Doet de praktijk aan kwaliteitsbeleid?

Kwaliteit vinden wij belangrijk. Onze logopedisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen regelmatig na- en bijscholing. Daarnaast zijn ze lid van diverse kwaliteitskringen in de regio om ook door middel van intervisie hun kwaliteit van werken hoog te houden.

Hebben de logopedisten een verklaring omtrent gedrag?

De medewerkers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Wordt de praktijk ook geaudit?

Salverda Logopedie neemt deel aan de vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie. Dit betekent dat een maal per 2 jaar een onafhankelijk auditbureau komt kijken op de praktijk of we werken volgens de nieuwste richtlijnen van de beroepsvereniging N.V.L.F. en de eisen van de zorgverzekeraars. De praktijk is de afgelopen jaren steeds met vlag en wimpel geslaagd voor deze kwaliteitstoets.

Geven jullie ook voorlichting?

We komen graag langs om informatie te geven over ons vak en wat logopedie kan betekenen. Ook voor het verzorgen van een informatieve avonden kunt u ons bellen of mailen. We passen de inhoud van de avond aan aan uw wensen.

Neemt Salverda Logopedie stagiaires aan?

Eenmaal per kalenderjaar neemt de praktijk een vierdejaars stagiaire aan, mits de continuïteit op de praktijk gewaarborgd blijft. De stagiaire werkt onder supervisie van de behandelend logopedist.

Waren klanten van Salverda Logopedie tevreden?

We zijn aangesloten bij bureau Qualizorg. Zij doen onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek binnen de zorg. Bent u bij ons behandeld? Dan krijgt u na afloop van het behandeltraject een uitnodiging voor een klantervaringsonderzoek (KEO). Bekijk de waardering voor Salverda Logopedie!

Privacyverklaring

Salverda Logopedie gaat zorgvuldig met uw privacy om. We volgen hierbij de eisen van de wet A.V.G. ( Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Hoe we dit doen, kunt u lezen in onze privacyverklaring.

Heeft u nog vragen n.a.v. het lezen van de privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@salverdalogopedie.nl of tel. 06 33 986 200.