De 10 van Salverda!

Ons team

Heidi Salverda – van Veen

“Ik heb altijd een passie gehad voor het werken met mensen en in het bijzonder met kinderen.

Spelenderwijs kun je kinderen zo ontzettend veel leren waar ze hun hele verdere leven wat aan kunnen hebben. Een kindvriendelijke benadering en open sfeer vind ik heel belangrijk in mijn werk, net zo belangrijk als het contact met ouders, leerkrachten en zorgverleners. Iedereen motiveren het beste uit zichzelf te halen met het hoogst haalbare resultaat, daar ligt mijn kracht.”

In mijn vrije tijd zing ik graag en dat heb ik van jongs af aan ook veel gedaan. Hierdoor heb ik veel affiniteit met alles rondom de adem en de stem. Vanuit mijn interesses en eigen ervaringen met de logopediste als kind zijnde, heb ik ervaren hoe belangrijk ‘communiceren‘ is. Jong of oud. Goed kunnen communiceren is de sleutel tot succes. Het geeft me elke dag weer voldoening dat ik daar met mijn cliënten aan mag werken’.

Mijn specialisaties zijn:
• Onderzoek en behandeling van fonologische articulatiestoornissen
• Eet-/ drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen ( pre-logopedie)
• Oromyofunctionele therapie (OMFT)
• Heesheid bij kinderen
• Larynxmanipulatie A & B
• Estill Voice Training System
• Adem, stem, expressie
• Complete Vocal Technique (CVT)
• Onderzoek en behandeling bij kinderen met een schisis
• Onderzoek en behandeling van (jonge) stotterende kinderen
• Basiscursus Dyslexie: Dyslexie praktisch van A- Z
• Signalering van dyslexie
• Directe Toegankelijkheid Logopedie
• Leespraat
• Lax Vox
• Prompt 1 & 2
• Evidence based handelen bij meertaligheid en taalproblemen.

Ik ben aangesloten bij de Kwaliteitskring Stem Friesland en sta ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici. Sinds 2019 ben ik lid van de deskundigheidsbevorderende commissie van Elann Groningen. Tevens ben ik preverbaal logopedist waarbij ik zeer jonge kinderen met eet -/ drinkproblemen begeleid.

Heidi Salverda – van Veen is getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. In 2003 is ze afgestudeerd als logopedist na een studie Logopedie op de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na de nodige werkervaring nam ze in 2007 de praktijk in Wommels over. Sinds 2008 heeft Salverda Logopedie een vestiging in het gezondheidscentrum in Heeg. In 2017 breidde Heidi haar praktijk uit met vestigingen in IJlst, Wytgaard en Berlikum en Dronrijp. Sinds 1 januari 2021 nam ze de logopediepraktijk in Sint Nyk over. Samenwerken in de zorg is voor haar een verrijking in haar vak. Naast ( pre-verbaal) logopedist is ze kindercoach en trainer ‘Ik leer leren’-. Nieuwsgierig naar wat dat inhoudt? Neem contact op met Heidi.

Margriet Wiersma

‘Communiceren is zo gewoon maar niet altijd zo vanzelfsprekend!
Logopedie kan bijdragen aan het versterken van de communicatie.
In mijn werk als logopedist stem ik de communicatieve behoeften af op de mogelijkheden van het kind of de volwassene. Ieder op zijn eigen manier.’

Het zijn de kleine sprongen en een tevreden lach op het gezicht van een kind of volwassene wat mij voldoening geeft. Dit maakt dat ik mijn werk met heel veel plezier en enthousiasme doe.

Mijn specialisaties zijn:
• Oromyofunctionele therapie (OMFT)
• Lax vox
• Logopedische behandeling bij kinderen met een schisis.
• Autisme Spectrum stoornissen ( ASS).

Daarnaast heb ik veel affiniteit in het werken met ouderen met o.a. slikproblematiek, afasie en dysartrie. Waar nodig kom ik graag aan huis en ik spreek zowel fries als nederlands.

Ik ben tevens aangesloten bij een kwaliteitskring van logopedisten die veel met volwassenen en ouderen werken.

Margriet Wiersma is 25 jaar en zowel werkzaam als logopedist  bij Salverda Logopedie als ook werkzaam als orthopedagoog bij Talant. Binnen Salverda Logopedie is zij werkzaam op de locaties Berlikum en Wytgaard op woensdag en op donderdag.

Brechtsje Sijbrandij- van der Weide

‘Het werken met kinderen geeft me elke dag weer een uitdaging. Elke behandeling vergt een andere aanpak. Door mij in te leven in de gevoelens of de gedachtegang van kinderen, kan ik effectiever communiceren. Ik pas mij aan waardoor ik kinderen spelenderwijs veel kan leren op het gebied van communicatie.’

Tijdens mijn studie heb ik de minor Neurorevalidatie gevolgd waarin ik mij heb verdiept in de verschillende varianten van niet-aangeboren hersenletsel en logopedische gevolgen zoals afasie, dysartrie en dysfagie. Daarnaast heb ik stage gelopen op SBO Aquamarijn te Leeuwarden waar ik kinderen met leer- en gedragsproblemen heb behandeld. Hier heb ik onder andere geleerd om structuur en voorspelbaarheid te bieden aan kinderen met autisme. Hierbij gebruik ik o.a. de handvaten van “Geef me de 5 methodiek”. Het is voor mij een uitdaging om tijdens een behandeling na te gaan wat ik kan doen om een kind te laten leren.

Mijn specialisaties zijn:
•Oromyofunctionele therapie
•Lax vox
•Taalontwikkelingsstoornissen
•Hodson en Paden (Therapie bij spraakproblemen bij kinderen)
•Elastisch therapeutisch tapen bij hoofd, nek en orofaciale aandoeningen
•Leespraat
• Prompt 1

Brechtsje is 28 jaar en spreekt zowel Fries als Nederlands. Ze woont samen met haar partner in Balk en heeft een dochter. In haar vrije tijd is ze graag sportief bezig en doet ze o.a. aan hardlopen. Brechtsje is werkzaam op dinsdag in Sint Nyk. Op maandag en woensdag kunt u ook bij haar terecht in IJlst of Heeg. Op dinsdag en vrijdag werk ze in Sint Nicolaasga.
Ook verricht ze aan huis-behandelingen bij ouderen.

Sannah Rekker

‘Het leukste aan mijn werk als logopedist vind ik het contact met cliënten en de verscheidenheid aan klachten. Hierdoor blijft mijn werk iedere dag leuk en uitdagend. Als logopedist kijk ik niet alleen naar de logopedische klacht, maar ook naar de persoon hierachter. Het sociale aspect vind ik belangrijk in een behandelrelatie.’

Mijn specialisaties zijn:

• Onderzoek en behandeling van fonologische articulatiestoornissen
• Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA)
• Cognitieve CommunicatieStoornissen (CCS)
• Lax Vox

Sinds januari 2019 ben ik werkzaam als logopedist. Tijdens mijn studie heb ik de pre-master Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen gevolgd. Hier heb ik o.a. verdiepende kennis opgedaan omtrent taal en taalproblemen. Naast mijn werk bij Salverda Logopedie werk ik sinds 2019 als logopedist in de volwassenenrevalidatie bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. Ik heb in het revalidatiecentrum ervaring opgedaan met niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen en het behandelen van logopedische gevolgen hiervan, zoals afasie, spraak-apraxie, dysartrie, dysfagie en cognitieve communicatiestoornissen. Hier ligt ook mijn grootste passie.

Naast het werken met volwassenen en ouderen vind ik ook het werken met kinderen erg leuk. Spelenderwijs werken aan doelen en hiermee stapje voor stapje de communicatieve vaardigheden van het kind vergroten vind ik iedere keer weer een mooie uitdaging.

Sannah is 22 jaar en is in haar vrije tijd graag sociaal en actief bezig. Zo heeft ze 10 jaar lang fanatiek gebasketbald en is sporten nog steeds een hobby van haar. In haar vrije tijd mag ze daarnaast graag reizen en fotograferen. Sannah is onze collega die binnen Salverda Logopedie gespecialiseerd is in revalidatie-en ouderenzorg.