De 10 van Salverda!

Ons team

Heidi Salverda – van Veen

“Ik heb altijd een passie gehad voor het werken met mensen en in het bijzonder met kinderen.

Spelenderwijs kun je kinderen zo ontzettend veel leren waar ze hun hele verdere leven wat aan kunnen hebben. Een kindvriendelijke benadering en open sfeer vind ik heel belangrijk in mijn werk, net zo belangrijk als het contact met ouders, leerkrachten en zorgverleners. Iedereen motiveren het beste uit zichzelf te halen met het hoogst haalbare resultaat, daar ligt mijn kracht.”

In mijn vrije tijd zing ik graag en dat heb ik van jongs af aan ook veel gedaan. Hierdoor heb ik veel affiniteit met alles rondom de adem en de stem. Vanuit mijn interesses en eigen ervaringen met de logopediste als kind zijnde, heb ik ervaren hoe belangrijk ‘communiceren‘ is. Jong of oud. Goed kunnen communiceren is de sleutel tot succes. Het geeft me elke dag weer voldoening dat ik daar met mijn cliënten aan mag werken’.

Mijn specialisaties zijn:
* Onderzoek en behandeling van fonologische articulatiestoornissen
* Eet-/ drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen ( pre-logopedie)
* Oromyofunctionele therapie (OMFT)
* Heesheid bij kinderen
* Larynxmanipulatie A & B
* Estill Voice Training System
* Adem, stem, expressie
* Complete Vocal Technique (CVT)
* Onderzoek en behandeling bij kinderen met een schisis
* Onderzoek en behandeling van (jonge) stotterende kinderen
* Basiscursus Dyslexie: Dyslexie praktisch van A- Z
* Signalering van dyslexie
* Directe Toegankelijkheid Logopedie
* Leespraat
* Lax Vox
* Evidence based handelen bij meertaligheid en taalproblemen.

Ik ben aangesloten bij het netwerk Spraakafzien Friesland en de Kwaliteitskring Stem Friesland en sta ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens ben ik preverbaal logopedist waarbij ik zeer jonge kinderen met eet -/ drinkproblemen begeleid.

Heidi Salverda – van Veen is getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. In 2003 is ze afgestudeerd als logopedist na een studie Logopedie op de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na de nodige werkervaring nam ze in 2007 de praktijk in Wommels over. Sinds 2008 heeft Salverda Logopedie een vestiging in het gezondheidscentrum in Heeg. In 2017 breidde Heidi haar praktijk uit met vestigingen in IJlst, Wytgaard en Berlikum en Dronrijp. Samenwerken in de zorg is voor haar een verrijking in haar vak. Naast ( pre-verbaal) logopedist is ze kindercoach en trainer ‘Ik leer leren’-. Nieuwsgierig naar wat dat inhoudt? Neem contact op met Heidi.

Evelien Wiersma

‘Vol enthousiasme help ik kinderen en volwassenen bij het verbeteren of herstellen van de communicatie. Ten allen tijde kunnen aangeven wat je voelt, wat je vindt en begrepen worden door een ander is belangrijk en kostbaar in het dagelijks leven. Echter gaat dit niet altijd vanzelf.’

In mijn werk als logopedist hecht ik veel waarde aan persoonlijk en vertrouwd contact zodat een ieder zich thuis voelt in de logopedische behandeling. Naast het leveren van kwaliteit staat een geduldige, creatieve en plezierige manier van begeleiden bij mij voorop. De samenwerking met ouders, leerkrachten en zorgverleners zie ik hierbij als een waardevolle toevoeging. Met veel plezier geef ik behandelingen zowel, in het Nederlands als in het Fries.

Mijn specialisaties zijn:
* Oromyofunctionele therapie (OMFT)
* Complete Vocal Technique (CVT)
* Logopedie bij kinderen met een schisis
* Behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens Hodson en Paden.

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en volg cursussen om mijn logopedische kennis uit te breiden en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie. Ik ben werkzaam bij Salverda Logopedie op de locaties IJlst en Heeg op maandag. U kunt bij mij terecht voor problemen op gebied van stem, spraak, taal, mondmotoriek en stem.

Evelien is 29 jaar en speelt in haar vrije tijd bugel bij het Fries Fanfare Orkest en CMV Concordia. Ze heeft logopedie gestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen. Sindsdien is ze werkzaam als logopedist binnen de vrije vestiging.

Margriet Wiersma

‘Communiceren is zo gewoon maar niet altijd zo vanzelfsprekend!
Logopedie kan bijdragen aan het versterken van de communicatie.
In mijn werk als logopedist stem ik de communicatieve behoeften af op de mogelijkheden van het kind of de volwassene. Ieder op zijn eigen manier.’

Het zijn de kleine sprongen en een tevreden lach op het gezicht van een kind of volwassene wat mij voldoening geeft. Dit maakt dat ik mijn werk met heel veel plezier en enthousiasme doe.

Mijn specialisaties zijn:
* Oromyofunctionele therapie (OMFT)
* Logopedische behandeling bij kinderen met een schisis.

Daarnaast heb ik veel affiniteit in het werken met ouderen met o.a. slikproblematiek, afasie en dysartrie. Waar nodig kom ik graag aan huis en ik spreek zowel fries als nederlands.

Ik ben tevens aangesloten bij een kwaliteitskring van logopedisten die veel met volwassenen en ouderen werken.

Om mijzelf als logopedist te blijven ontwikkelen volg ik de (pre)master orthopedagogiek. Hierbij gaat mijn interesse uit naar kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

Margriet Wiersma is 23 jaar en heeft gestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen. Binnen Salverda Logopedie is zij werkzaam op de locaties Berlikum, Dronrijp en Wytgaard.

Jenny Winkel

‘Het aanbieden van verschillende mogelijkheden zodat iemand zich verder kan ontwikkelen en communicatief redzamer wordt, dat is mijn passie. Ik zie daarom elke hulpvraag als een nieuwe uitdaging waar we samen aan gaan werken’.

Binnen de behandeling vind ik het belangrijk dat er een leuke sfeer is en dat het kind of de volwassene met plezier naar logopedie gaat. Een lach op het gezicht zorgt er bij mij voor dat ik mijn werk met veel plezier en enthousiasme doe.

Mijn specialisaties zijn:
* Oromyofunctionele therapie (OMFT)
* Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken (CT1).

Over het algemeen werk ik met kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen en met kinderen die doorverwezen zijn door de orthodontist vanwege afwijkend mondgedrag (OMFT). Naast het werken bij Salverda Logopedie werk ik ook als logopediste bij Talant.

Jenny is 27 jaar en sport graag in haar vrije tijd. Tevens is ze actief in de zomervakanties in de begeleiding van groepsreizen voor mensen met een vestandelijke beperking of autisme. Jenny is op woensdag en vrijdag werkzaam bij Salverda Logopedie in Wommels.

Jacoba Metzlar

‘In mijn werk met kinderen, kijk ik steeds weer naar de communicatiebehoefte van het kind. Wat heeft dit kind nodig en hoe kan ik daarbij ondersteunen in mijn behandeling?’

Sinds juli 2017 ben ik afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen. Hiervoor heb ik o.a. mijn vierdejaars stage gelopen bij Salverda Logopedie en op SBO Facet in Zwolle. Hier heb ik ontzettend veel geleerd over de omgang met kinderen en het uitvoeren van logopedische behandelingen bij kinderen. Ik vind het erg leuk om kinderen te behandelen en om ze te helpen met de communicatie.

Om mezelf te blijven ontwikkelen volg ik de Master Neurolinguistiek in Groningen.

Jacoba is 24 jaar en speelt in haar vrije tijd dwarsfluit bij orkest de Stedelijke Harmonie Dockum. Daarnaast vindt ze zingen erg leuk en heeft een tijdje op zangles gezeten. De aspecten adem en stem hebben daarom haar interesse ook binnen de logopedie. Jacoba is werkzaam als waarnemer bij Salverda Logopedie in Wommels.