Algemene voorwaarden

Aanmelding en verwijzing
Voor logopedische behandeling bij Salverda Logopedie, dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijzing. Deze verwijzing kunt u vragen aan uw behandelend arts. Dit kan zowel uw huisarts, als een kinderarts, jeugdarts, tandarts of andere specialist zijn.
De verwijzing dient voorzien te zijn van uw persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, BSN en verzekeringsgegevens), de datum van afgifte, de verwijsdiagnose en een handtekening van de verwijzer.
Ook kunt u zonder verwijzing terecht via DTL. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Aanmelden kan door contact op te nemen met de praktijk via het contactformulier op de website, e-mail, telefoon of whats app. Na aanmelding zult u zo spoedig mogelijk benaderd worden voor een intake.

Vergoeding
De logopedische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Vanaf 18 jaar geldt het eigen risico.
Meer informatie kunt u hierover vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Behandellocatie, -duur en –frequentie
De logopedisten van Salverda Logopedie behandelen in de logopediepraktijk. In geval van mobiliteitsbeperkingen, kan de verwijzer een aan huis behandeling adviseren en dan kunnen we bij u thuis komen. De duur en frequentie van de behandeling worden in nauw overleg met de cliënt en eventuele derde(n) vastgesteld na de anamnese en onderzoek. De invulling is onder andere afhankelijk van de ernst van de klachten en uw eigen wensen / mogelijkheden.
Deze gegevens worden vastgelegd in een behandelovereenkomst, welke u dient te ondertekenen.

Verhindering
Het afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren aan de behandelend logopedist te worden doorgegeven. Als u later afzegt, zijn wij genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen van de verzuimde sessie (€ 34,00).

Afwezigheid behandelend logopedist
Bij afwezigheid van uw eigen logopedist, zoals bij ziekte of cursus, wordt waargenomen door een collega-logopedist. Alleen in uiterste noodzaak wordt de afspraak afgemeld of verzet.
Bij langdurige afwezigheid van uw logopedist, zoals bij vakantie, zal eventuele vervanging in overleg met u geregeld worden.

Wijzigingen doorgeven
Wij verzoeken u vriendelijk om alle wijzigingen aangaande persoonlijke en verzekeringsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Privacy
Alles wat u deelt met de behandelend logopedist is van vertrouwelijke aard. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Hierbij wordt het privacyreglement van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) nageleefd en de WGBO en AVG. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie hierover.

Klachten
Als u een klacht heeft, bespreek deze dan met uw behandelaar zodat er samen kan worden gekeken naar een passende oplossing. Komt u er niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de praktijkhouder Heidi Salverda-van Veen ( tel. 06 33 986 200 of heidi@salverdalogopedie.nl). Meer informatie hierover kunt u vinden onder “Veelgestelde vragen”.

Betalingsvoorwaarden
De uitgebreide betalingsvoorwaarden zijn eveneens opgesteld door de NVLF en zijn opvraagbaar bij uw behandelend logopedist.

De verkorte betalingsvoorwaarden zijn als volgt:

  • De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd, uiterlijk de werkdag ervoor voor 17.00 uur. Afspraken op maandag, kunnen kosteloos worden afgezegd tot zondagavond 20.00 uur bij uw behandelaar.
  • Te laat afgezegde ( uitgezonderd ziekte, familieomstandigheden) of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
  • De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.
  • Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

(Salverda Logopedie JUNI 2018)

It is geweldich wat in pear behannelingen al dien hawwe foar ús Arjen. Wat in ferbettering en wat fluch!

Thea van der Schaafmem fan Arjen en Douwe