Behandeltarieven

Logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In 2022 heeft Salverda Logopedie contracten met alle zorgverzekeraars. We hebben hierbij met elke zorgverzekeraar contractuele afspraken gemaakt. We declareren de logopedische zorg direct bij uw zorgverzekeraar. Logopedische zorg boven de 18 jaar wordt verrekend met uw eigen risico.

Indien uw zorgverzekeraar directe toegang logopedie vergoedt, kunt u zonder verwijzing bij ons terecht. Dit kan bij alle verzekeraars, behalve bij kinderen < 18 jaar. die verzekerd zijn bij CZ. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

U kunt ook bij ons terecht voor logopedische zorg die buiten de overeenkomst met uw zorgverzekeraar valt. Dan gelden onderstaande tarieven. Omdat we een gecertificeerde praktijk zijn, liggen onze tarieven hoger dan die van een basispraktijk.

• Geldig van 1 januari 2022 tot 31 december 2022.
• Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Tarieven Salverda Logopedie 2022

INDIVIDUELE BEHANDELING LOGOPEDIE 25 min € 44,50

LOGOPEDISCH ONDERZOEK PER UUR

€ 89,00

INDIVIDUELE BEHANDELING PREVERBALE LOGOPEDIE

€ 89,00

OVERLEG MET DERDEN IN DE LOGOPEDIEPRAKTIJK

€ 89,00

VERSLAGLEGGING AAN DERDEN PER UUR

€ 89,00

UITTOESLAG bij behandeling aan huis/ in instelling

€ 25,00

TELEFONISCH CONSULT PER 15 min

€ 23,00

INDIVIDUELE INTERNETZITTING/ TELELOGOPEDIE (SKYPE)

€ 44,50

INSTRUCTIE/ OVERLEG OUDERS/ VERZORGERS

€ 44,50

VERZUIMTARIEF

€ 36,00

Toepassing van de tarieven

  • Een logopedische behandeling vindt plaats op de praktijk van de logopedist.
  • Een aan-huis behandeling vindt alleen plaats op indicatie van de verwijzer mits u vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen. De uit-toeslag wordt gedeclareerd over het tarief voor een reguliere individuele logopedische behandeling.
  • Salverda logopedie geeft ook groepsbehandelingen, o.a.in de vorm van een cursus Spraakafzien. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Overleg op school en verslaglegging voor school / indicatiestelling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit wordt gedeclareerd aan ouders of school en kan betaald worden uit het arrangement, rugzakje of persoonsgebonden budget (PGB).
  • Bij telefonisch consult en een internetzitting gelden de voorwaarden dat er een behandelrelatie bestaat, regelmatig persoonlijke behandelsessies zijn en dat het consult op een afgesproken tijdstip plaatsvindt.
  • Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief.
  • Op de logopedische behandeling zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.