Behandeltarieven

Salverda Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling vanaf 18 jaar verrekend met uw eigen risico. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten, dan brengen wij het tarief in rekening dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen. De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke behandelingen worden vergoed. Indien uw zorgverzekeraar de directe toegang logopedie vergoedt, kunt u zonder verwijzing bij ons terecht.

Onderstaande prijzen gelden:
• Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
• Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2019.
• Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Tarieven Salverda Logopedie 2019

PER REGULIERE INDIVIDUELE BEHANDELING 25 min € 41,00

SCREENING DIRECTE TOEGANG LOGOPEDIE 15 min

€ 21,00

ANAMNESE EN ONDERZOEK NA SCREENING DTL

€ 82,00

SCREENING DTL, ANAMNESE EN ONDERZOEK

€ 103,00

ANAMNESE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING

€ 82,00

EENMALIG SPECIFIEK ONDERZOEK

€ 82,00

GROEPSBEHANDELING PER 2 PERSONEN

€ 61,00

GROEPSBEHANDELING 3 PERSONEN

€ 41,00

GROEPSBEHANDELING 4 PERSONEN

€ 31,00

GROEPSBEHANDELING 5- 10 PERSONEN

€ 18,00

OVERLEG MET DERDEN ( op de praktijk) per uur

€ 82,00

VERSLAGLEGGING AAN DERDEN per uur

€ 82,00

UITTOESLAG bij behandeling aan huis/ in instelling

€ 23,00

TELEFONISCH CONSULT max 15 min

€ 21,00

INDIVIDUELE INTERNETZITTING/ TELELOGOPEDIE (SKYPE)

€ 41,00

INDIVIDUELE ZITTING PREVERBALE LOGOPEDIE

€ 82,00

INSTRUCTIE/ OVERLEG OUDERS/ VERZORGERS

€ 41,00

VERZUIMTARIEF

€ 34,00

Toepassing van de tarieven

  • Een logopedische behandeling vindt plaats op de praktijk van de logopedist.
  • Een aan-huis behandeling vindt alleen plaats op indicatie van de verwijzer mits u vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen. De uit-toeslag wordt gedeclareerd over het tarief voor een reguliere individuele logopedische behandeling.
  • Salverda logopedie geeft ook groepsbehandelingen, o.a.in de vorm van een cursus Spraakafzien. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Overleg op school en verslaglegging voor school / indicatiestelling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit wordt gedeclareerd aan ouders of school en kan betaald worden uit het arrangement, rugzakje of persoonsgebonden budget (PGB).
  • Bij telefonisch consult en een internetzitting ( Skype) gelden de voorwaarden dat er een behandelrelatie bestaat, regelmatig persoonlijke behandelsessies zijn en dat het consult op een afgesproken tijdstip plaatsvindt.
  • Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief.
  • Op de logopedische behandeling zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.