Logopedie: nu ook online!

De logopedisten van Salverda Logopedie geven ook online logopedie. Wanneer u bijvoorbeeld niet naar de praktijk kunt komen, vanwege werk of ziekte, kan er een online consult plaats vinden.

Meld je aan voor een gratis online consult!

Aanmelden

Daarom dus..
Online logopedie!

Geen reistijd
Op een tijdstip dat jou past
Vanuit je eigen huis
Met speciale logopedie apps

Het werkt heel eenvoudig!

Stap 1: Aanmelden

U kunt zich nog steeds aanmelden via mail, telefoon of via het contactformulier op onze website.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een eerste afspraak. U krijgt een afspraak aangeboden bij de logopedist die dicht bij uw woonplaats in de buurt zit en die expertise heeft t.a.v. uw klachten. Zo kunt u ook straks uw eigen logopedist op de praktijklocatie bezoeken.

We vragen voor de intake een aantal basisgegevens van u, zoals uw naam, telefoonnummer, emailadres, woonplaats en aard van uw klacht.

Vervolgens heeft u een online intakegesprek in een van onze digitale spreekkamers met uw logopedist. Dit gaat via een beveiligde online communicatool voor videobellen. U krijgt hiervoor een uitnodiging in uw mailbox van de praktijk.

Stap 2: Online intakegesprek

De logopedist vraagt naar de aard en ontstaan van uw logopedische klachten en uw hulpvraag.

Het is belangrijk dat u tijdens het  intakegesprek de verwijsbrief en uw identiteitsbewijs bij de hand houdt.

Aanvullend vindt een online logopedisch onderzoek plaats, dit kan een observatie, vragenlijst of ander onderzoeksinstrument zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden met u besproken, dit kan telefonisch of via een beveiligde videobelverbinding. Op basis van het onderzoek maakt de logopedist een behandelplan en selecteert ze oefeningen voor u.

De logopedist behandelt u wekelijks online. U krijgt oefenmateriaal toegestuurd of er worden online oefeningen gedaan. U krijgt tijdens het online consult feedback van uw logopedist op de oefeningen en tips om thuis te oefenen.

Voor wie is online logopedie geschikt?

Online logopedie is geschikt voor nagenoeg alle leeftijdsgroepen. Een voorwaarde voor een online-logopedieverbinding is dat u moet beschikken over een goede internetverbinding. Een online consult kan plaatsvinden met laptop, computer, tablet/ i-pad of mobiele telefoon.

Jonge kinderen

Bij zeer jonge kinderen met bijvoorbeeld eet en drinkproblemen kan de logopedist meekijken via een online verbinding tijdens voedings- en drinkmomenten. Ook kan een ouder een moment in de thuissituatie filmen waarbij de logopedist ouders tips geeft.

Kinderen

Ook bij kinderen die niet of nauwelijks spreken of waarbij er sprake is van een slechte verstaanbaarheid, kan online logopedie een uitkomst bieden. De logopedist kan veel klanken voordoen tijdens een online verbinding en online oefenspelletjes doen met het kind. Zo worden spelenderwijs veel nieuwe klanken geoefend. Soms worden deze door de logopedist ondersteund met een liedje, een verhaaltje of met gebaren.

Volwassenen

Daarnaast helpen we ook volwassenen met adem, stemklachten of uitspraakproblemen. Of mensen met oefeningen ter vermindering van afasie ( taalproblemen na een beroerte), dysartrie ( spraakproblemen na een beroerte) of bijvoorbeeld slikproblemen tijdens het eten of drinken. Ook dit kan grotendeels online plaatsvinden.

Online logopedie superhandig via online programma’s en apps!

Salverda Logopedie beschikt over diverse online programma’s en logopedische apps waar ouders en hun kind gratis gebruik van kunnen maken. Online logopedie is ook geschikt voor kinderen met problemen op gebied van taalbegrip, woordenschat, zinsbouw, leren hakken en plakken, lees en spellingsproblemen, uitspraak, slikken en mondmotoriek.

Ook nu, wanneer veel praktijken gesloten zijn vanwege het Coronavirus, kunt u gewoon bij ons terecht voor uw logopedische hulpvragen maar dan online! En uiteraard op een tijdstip wat u past, dit kan overdag zijn maar ook in de avonduren.

Meld je aan voor een gratis online consult!  Gratis aanmelden