Ontdek de oorzaak, herken de klachten, vind de oplossing

Logopedische problemen zijn er in heel veel soorten en maten. Op deze pagina vindt u de meest voorkomende problemen, ontdekt u de oorzaak, herkent u wellicht de klachten en leest u hoe logopedie kan werken.

Misschien bent u op eigen initiatief aan het zoeken naar een logopedist. Het kan ook zijn dat u op aanraden van een arts of op verzoek van uw werkgever bij ons terecht komt. Wat uw reden ook is, het gaat om uw eigen gezondheid. Het kan nooit kwaad om advies in te winnen over uw logopedische problemen.

Salverda Logopedie hecht waarde aan een persoonlijke benadering. Door samen uw problemen in kaart te brengen en een plan voor de behandeling te maken, weten we zeker dat logopedie voor u kan werken. We horen daarom graag van u!

Logopedische problemen

Spraak

Herkent u dit?

‘Ik slis ik voel me hierdoor onzeker tijdens sollicitaties.’
‘Mensen verstaan me vaak niet goed en vragen ‘wat zeg je’?’
‘Ik heb moeite met mezelf verstaanbaar maken voor een groep.’
‘Sinds mijn beroerte klinkt het alsof ik met dubbele tong spreek.’
‘Sinds mijn ziekte spreek ik onduidelijker en zachter.’
‘Sinds mijn beroerte heb ik het woord wel in mijn hoofd, maar heb ik moeite om het bewust uit te spreken.’

Wat zijn spraak of articulatieproblemen bij volwassenen?

• Onduidelijk of binnensmonds spreken
• Slissen
• Broddelen
• Dysartrie (articulatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld een beroerte)
• Spraak apraxie

Waarom is behandeling bij een spraakprobleem belangrijk?

In het dagelijks leven is mondelinge communicatie essentieel. Wanneer u onvoldoende wordt verstaan door anderen, is dit hinderlijk op het werk, thuis en in het sociaal leven. Een spraakprobleem kan negatief doorwerken op het zelfvertrouwen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft u adviezen om de klacht in het dagelijks leven te verbeteren. Daarnaast krijgt u gerichte oefeningen zodat uw verstaanbaarheid verbetert. Zo wordt bij slissen aandacht besteed aan de juiste manier van spreken en de tongplaatsing. Bij broddelen ligt het spreektempo vaak hoog en worden lettergrepen ineen geschoven (telescopie). Dan zal de logopedist meer oefenen op uw spreektempo en ritme en de woorduitstempeling. Bij dysartrie is wordt geoefend met het verbeteren van de verstaanbaarheid, onder andere door middel van het trainen van de articulatie of de intonatie. Hierbij geldt ‘oefening baart kunst’!

Taal

Herkent u dit?

‘Sinds mijn beroerte kan ik niet meer altijd de juiste woorden vinden.’
‘Sinds mijn beroerte zeg ik geregeld een ander woord dan ik bedoel.’
‘Sinds mijn beroerte snap ik niet wat zij bedoelt.’
‘Sinds mijn beroerte kan ik geen kaartje meer schrijven.’
‘Sinds mijn beroerte kan ik de krant niet meer lezen.’

Wat zijn taalproblemen bij volwassenen?

• Moeite met het begrijpen van taal, bijv. anderen begrijpen maar ook lezen.
• Moeite met het zich kunnen uiten, bijv. spreken of schrijven/typen.
• Afasie (taalproblemen na hersenletsel, bijvoorbeeld moeite met praten/begrijpen/lezen/schrijven)

Waarom is behandeling van taalproblemen belangrijk?

Om goed te kunnen communiceren is het begrijpen van anderen en jezelf kunnen uiten belangrijk. Problemen in de taal kunnen leiden tot communicatieproblemen, tot sociaal-emotionele problemen, maar kunnen ook het functioneren in de maatschappij zeer nadelig beïnvloeden. Wanneer door een herseninfarct- of bloeding, hersentrauma of ziekte taal begrijpen, je verbaal uiten, lezen en/of schrijven, niet vanzelf meer gaat, noemen we dat afasie. Bij afasie is het taalcentrum in de hersenen aangedaan. Een afasie kan in diverse soorten en gradaties voorkomen. Soms zijn er alleen woordvindproblemen, maar wanneer de afasie ernstiger is, is het volgen van een gesprek of het lezen van een stukje uit de krant al heel moeilijk. De dagelijkse communicatie raakt verstoord. Vroegtijdige behandeling is belangrijk omdat de herstelkansen dan nog het grootst zijn.

Wat doet de logopedist?

De logopedist behandelt de problemen op gebied van het begrijpen, uiten, lezen en schrijven. Daarnaast geeft ze adviezen aan uw naaste omgeving zodat u weer zo optimaal mogelijk kunt communiceren. Ook kan ze u doorsturen naar een afasiecentrum bij u in de buurt.

Stem

Herkent u dit?

‘Ik ben gestopt met zingen omdat ik steeds zo hees ben.’
‘Aan het einde van mijn werkdag heb ik geen stem meer over.’
‘Tijdens het lesgeven valt mijn stem weg.’

Wat zijn stemproblemen?

• Schorre of hese stem.
• Keelpijn na intensief stemgebruik.
• Globusklachten.
• Zachte, monotone stem zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson (dysartrie)

Wanneer kunnen stemklachten ontstaan?

– na intensief stemgebruik zoals bijvoorbeeld lesgeven of zingen
– na een fikse verkoudheid of griep waarbij veel gehoest is
– na een periode van stress of veranderende leefstijl
– na veranderende ademhaling, lichaamshouding en spanning in uw larynx (strottehoofd, keelgebied)
– ten gevolge van een ziekte, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en de ziekte van Huntington
– na een infarct of beroerte
– bij stilstand van een van de stembanden (Facialis Parese)
– als gevolg van bepaalde operaties

Waarom is behandeling bij stemproblemen belangrijk?

Een schorre of hese stem kan ontstaan doordat u uw stem verkeerd gebruikt. Wanneer de stem langdurig foutief gebruikt wordt, kunnen stemplooiknobbeltjes of poliepen op de stembanden ontstaan. Dit bemoeilijkt het sluiten van de stemplooien waardoor de stemkwaliteit niet helder is. De stem kan hees of schor zijn, maar ook krakerig, diplofoon (tweetonig) of bijvoorbeeld afoon (wegvallen van de stem). Daarnaast kunnen globusklachten optreden (het gevoel dat er een band, brok in de keel zit). Behandeling van uw klacht is belangrijk om schade aan uw stemapparaat te voorkomen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft u adviezen om uw stem gezond te gebruiken en traint uw stemtechniek. Hierdoor werkt uw stem zo optimaal mogelijk in bijvoorbeeld uw dagelijks werk of in het sociale leven. Bij de behandeling van stemklachten wordt dikwijls een proefbehandeling gestart. Wanneer er onvoldoende resultaat is, kan de logopedist u doorsturen naar de KNO-arts/ foniater voor nader onderzoek. De praktijk heeft hiervoor een goede samenwerking met de foniater van het Medisch Centrum Leeuwarden.
Logopedist Heidi Salverda- van Veen is gespecialiseerd in het behandelen van stemklachten en werkt hierbij o.a. met larynxmanipulatie, Estill Voice Training en Lax Vox. Heidi is zelf tevens actief op gebied van zingen en begeleidt ook mensen met zangstemklachten vanuit haar affiniteit en ervaring op dit vlak. Ze is aangesloten bij de Stemkring Friesland.

Mondmotoriek

Herkent u dit?

‘Mijn tandarts zegt dat logopedie kan helpen bij een tongpers.’
‘Door de tongpers articuleer ik minder goed.’

Wat zijn problemen in de mondmotoriek?

• Slappe mondspieren.
• Open mondgewoonte.
• Mondademen.
• Tongpersen.

Wat is tongpersen?

Tijdens eten en drinken kan het voorkomen dat u de tong tegen de voortanden of zijtanden duwt. Dit noemt men tongpersen. De tong is een zeer krachtige spier en is in staat de tanden naar voren of naar opzij te duwen. Door tongpersen kan een open beet, overbeet of kunnen diastemen (spleetjes of ruimten tussen de tanden) ontstaan in het gebit. Wanneer de tanden scheef staan, vindt vaak orthodontische behandeling plaats. Het is belangrijk dat u het tongpersen afleert voor de ontwikkeling van het gebit zodat uw tanden niet weer scheef gaan staan, na de beugelbehandeling.

Waarom is behandeling van problemen in de mondmotoriek belangrijk?

Een open mond, mondademen, en tongpersen hebben een nadelig effect op de ontwikkeling van de mondmotoriek. Een goede mondmotoriek is belangrijk voor uw algehele gezondheid , voor het eten en drinken en voor uw spraak-, gebits- en kaakontwikkeling.

Wat doet de logopedist?

Wanneer de spieren in de mond te slap of te sterk zijn of niet goed kunnen samenwerken, geeft de logopedist hiervoor oefeningen zodat het evenwicht in de mondmotoriek verbetert. De logopedist besteedt aandacht aan het afleren van de schadelijke mondgewoonten en geeft u adviezen hoe u thuis hiermee om kunt gaan. Wanneer er sprake is van tongpersen, leert u om de tong op de juiste manier te bewegen tijdens het slikken. Onze praktijk is hiervoor gespecialiseerd in oromyofunctionele therapie . Tijdens een intensief en kortdurend traject leert u de spieren in de mond zo optimaal mogelijk gebruiken tijdens rust, spreken en eten en drinken. De logopedist werkt hierbij samen met de tandarts of orthodontist omdat de mondfuncties invloed hebben op de gebits-/ kaakontwikkeling.

Adem

Herkent u dit?

‘Ik raak buiten adem tijdens het praten’.
‘Ik heb onvoldoende ademsteun tijdens zingen’

Wat zijn ademproblemen?

• Hyperventilatie
• Oppervlakkige ademhaling
• Paradoxale ademhaling ( tegengestelde adembeweging)
• Onvoldoende spreek-/zangademing.

Waarom is behandeling bij een ademstoornis belangrijk??

In de ademhaling kunnen veel klachten optreden. Een goede ademhaling is belangrijk om u fit te voelen en goed te kunnen functioneren. We hebben ook onze adem nodig om duidelijk en voldoende luid te spreken. Wanneer er functionele klachten zijn ontstaan in de ademhaling, kan dat uw dagelijks functioneren belemmeren. Spanningsklachten kunnen ontstaan, u kunt zich minder goed concentreren. Het slapen lukt minder.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt door middel van een observatie tijdens rust, tijdens spreken / lezen wat uw ademklachten zijn. De logopedist oefent met u een gezond en economisch adempatroon zodat u beter functioneert. Daarnaast geeft ze adviezen hoe u de nieuwe ademtechniek kunt toepassen in het dagelijks

Stotteren

Herkent u dit?

‘Ik vertel niet veel op verjaardagen omdat ik niet uit mijn woorden kom.’
‘Door mijn stotteren ben ik onzeker tijdens een sollicitatiegesprek.’

Wat is stotteren?

• Herhalen of verlengen van klanken, woorddelen, woorden of zinsdelen.
• Blokkeren (Blijven vastzitten op een woord of klank)
• Bevriezen (De spraakbeweging of ademstroom wordt onderbroken, lijkt stil te staan of bevroren)
• U komt niet meer uit uw woorden, u zegt een ander woord of zegt niets meer (vluchten)

Waarom is behandeling bij stotteren belangrijk?

Stotteren ontstaat vaak al in de kinderleeftijd. Wanneer het stotteren langere tijd blijft bestaan, kunt u dit als steeds hinderlijker ervaren in de communicatie en in uw dagelijkse werk. Zeker wanneer u niet weet hoe u hiermee om moet gaan. Het stotteren kan leiden tot onzekerheid, sociale angst of bijvoorbeeld het veranderen van uw beroepskeuze.

Wat doet de logopedist?

De logopedist / stottertherapeut geeft u informatie, praktische oefeningen en advies zodat u beter met het stotteren kunt omgaan en er minder last van heeft in het dagelijks leven. Wanneer er na een kort behandeltraject onvoldoende vooruitgang is, kan de logopedist u doorsturen naar een stottertherapeut.

Gehoor

Herkent u dit?

‘Ik hoor niet goed, ik denk eraan om te leren liplezen.’
‘Ik hoor niet goed, mijn omgeving heeft daar moeite mee.’
‘Ik hoor niet goed, ik herken alleen nog klanken.’

Wat zijn problemen in het gehoor?

• Aangeboren slechthorendheid
• Ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis)
• Lawaaislechthorendheid.

Waarom is behandeling bij een gehoorprobleem belangrijk?

Goed kunnen horen is essentieel in de dagelijkse communicatie. Wanneer u niet goed hoort, heeft dit een negatief effect op de dagelijkse communicatie en uw functioneren. De hoorspecialist meet u dikwijls dan een hoortoestel aan.

Wat doet de logopedist?

U kunt bij Salverda Logopedie terecht voor Spraakafzien, in de volksmond ook wel ‘liplezen’ genoemd. U kunt individueel of in groepsverband in de regio een cursus Spraakafzien volgen onder leiding van een gespecialiseerd logopedist. Logopedist Heidi Salverda- van Veen is aangesloten bij het Netwerk Spraakafzien. U kunt bij haar een training Spraakafzien volgen. De cursussen worden in samenwerking met het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden gegeven. Tijdens de training oefent u met het ‘afzien’ van de diverse spraakklanken in woorden en zinnen. Dit gebeurt aan de hand van functionele thema’s. Tevens is er aandacht voor het omgaan met uw hoorprobleem in de dagelijkse praktijk.

Slikken

Herkent u dit?

‘Tijdens het eten krijg ik vaak hoestbuien.’
’Ik verslik me bij het drinken van water en koffie.’
’Ik krijg het eten niet goed weg.’

Wat is een slikprobleem (dysfagie)?

• Verslikken tijdens eten of drinken.
• Moeite hebben met slikken.
• Vaak hoesten na of tijdens het eten of drinken.

Waarom is behandeling bij een slikstoornis belangrijk?

Een slikstoornis kan in diverse fases van het slikproces optreden. Er kunnen slikproblemen optreden doordat er tijdens eten en drinken iets mis gaat in de mond, bijvoorbeeld het kauwen lukt niet, het sturen van de tongbewegingen is lastig maar er kunnen ook slikproblemen ontstaan in een latere fase van het slikken, bijvoorbeeld in de keel (larynx). Het slikken lukt niet of is onvoldoende krachtig of u verslikt zich. Slikproblemen kunnen ontstaan bij ziekte, infarct of beroerte of na een ongeval. Sommige mensen hoesten wanneer ze zich verslikken maar stil verslikken, komt ook voor. Hierdoor kan longontsteking ontstaan. Dit heeft een negatief effect op uw algehele conditie en gezondheid.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt door middel van een observatie tijdens eten en drinken, wat de slikproblemen zijn. Op basis daarvan geeft ze advies en behandeling, bijvoorbeeld omtrent houding, eetgerei of consistentie van het eten. Ook het aanleren van een andere manier van slikken ter compensatie kan een mogelijkheid zijn. Ter aanvulling op de observatie, kan na overleg ook nader onderzoek worden aangevraagd bij het ziekenhuis in de vorm van een slikvideo of slikfilm.

Wat kunnen we voor u betekenen? maak een afspraak

Zo werkt het!

Logopedisch onderzoek

Na uw aanmelding, hebben we een persoonlijk intakegesprek. We willen graag van u weten wat de hulpvraag is en vinden uw eigen indruk daarbij belangrijk.

De logopedische behandeling is maatwerk. Om maatwerk te kunnen leveren starten we met een logopedisch onderzoek om de klachten goed in kaart te brengen. Hierna stellen we een behandelplan op en kan de behandeling van start gaan.

Multidisciplinair onderzoek

De logopedist kan u ook een multidisciplinair onderzoek adviseren. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over uw stemfunctie of over uw slikfunctie. U kunt dan na overleg met u en uw huisarts worden doorverwezen naar de KNO-arts voor nader onderzoek.

Salverda Logopedie werkt hiervoor o.a. samen met Medisch Centrum Leeuwarden en het Antoniusziekenhuis in Sneek.

'Ik vind het geweldig dat zij mij van mijn klachten af heeft kunnen helpen in betrekkelijk korte tijd.'

Vrouw, 50 jaar.Cliënt

Therapie

Tijdens de behandeling krijgt u oefeningen, tips en adviezen van ons. We oefenen zoveel mogelijk functioneel. Uw hulpvraag is ons uitgangspunt. Soms starten we ook een proefbehandeling.

Om snel resultaat te zien is het belangrijk dat u ook thuis oefent. Zo komt u snel van uw klachten af. Indien nodig leggen we tijdens het behandelproces contact met de verwijzer of specialist, mits u daar toestemming voor geeft.

Evaluatie

Na een behandelperiode evalueren we het resultaat van de behandeling. De logopedist kan u een vervolgbehandeling of nader onderzoek (bijvoorbeeld een multidisciplinair onderzoek) adviseren of sluit met u het behandeltraject af. Dit is afhankelijk van het resultaat, de hulpvraag en bijvoorbeeld ook factoren als motivatie en therapietrouw. Ook kan in overleg een controle-afspraak worden ingepland en de therapie even gepauzeerd worden.
De laatste afspraak is een eindevaluatie. De logopedist geeft u adviezen mee en het behandeltraject wordt afgesloten.