Duidelijk spreken is essentieel voor de communicatie!

Wat is articulatietherapie?
Wanneer er spraakstoornissen optreden, is dat hinderlijk in de dagelijkse communicatie. Jouw kind kan zich niet goed verstaanbaar maken, daardoor wordt het voor anderen moeilijker om hem te begrijpen. Hierdoor kunnen communicatieproblemen ontstaan. Dit leidt vaak tot frustraties bij een kind en kan soms ook sociaal-emotionele problemen geven.

Door middel van articulatietherapie, worden de klanken en woorden geoefend die moeilijk zijn. Bij kinderen wordt er spelenderwijs geoefend, dit geeft een positief resultaat in de motivatie en betrokkenheid bij de therapie.

De logopedisten van Salverda Logopedie zijn gespecialiseerd in het behandelen van fonologische articulatiestoornissen (bijv. het vervangen, weglaten van klanken of vervormen van woorden) maar ook in het behandelen van fonetische spraakproblemen (zoals slissen of lispelen). Ze volgen hierbij de hedendaagse articulatietherapie volgens Hodson en Paden en Metaphon. Tijdens de training wordt u als ouder actief betrokken bij het behandelproces.

Waarom werkt articulatietherapie?
Het is belangrijk dat een kind de nieuwe klanken spelenderwijs krijgt aangeleerd zodat het kind het leuk gaat vinden om de nieuw geleerde klanken toe te passen in de dagelijkse spraak. De logopedist kent hiervoor veel oefenvormen en geeft u tips, adviezen en materialen mee om thuis te oefenen. Hierdoor leert uw kind snel een ander spraakpatroon aan.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Na de intake, doet de logopedist een articulatie-onderzoek. Nadat een behandelplan is opgesteld, start een intensief en effectief oefentraject waarbij ouders nauw worden betrokken. De logopedist geeft advies over het aanleren van de nieuwe klanken en geeft oefeningen aan u mee. Deze worden dagelijks thuis herhaald.

Wat kunnen we voor u betekenen? Maak een afspraak

' Ik vond het leuk bij logopedie en ik heb de r geleerd.'

Gerben, 8 jaar.Kind