Oefening, oefening, oefening. Echt: oefening baart kunst.

Wat is een schisis?
Bij een schisis is er sprake van een lip-/kaak-/gehemeltespleet. De schisis kan zich alleen in lip, kaak of gehemelte voor doen maar kan ook volledig zijn. Een kind wordt geboren met een schisis. Vanaf het eerste moment is er vaak al ondersteuning door een logopedist vanuit het schisisteam om te helpen met voeding. Een kind met een schisis wordt behandeld in het schisisteam. Dit bestaat uit meerdere experts. Kijk voor meer info op de site van het schisisteam Friesland.

Wat zijn spraakproblemen bij een schisis?
De lip, tong, kaak en het gehemelte zijn uiteraard niet alleen betrokken bij het eten een drinken maar zijn ook nodig voor de spraak. Bij kinderen met een schisis zien we vaak spraakproblemen omdat bepaalde klanken lastig zijn om te maken vanwege de schisis. Het kind heeft zich vaak een andere uitspraakgewoonte eigen gemaakt om dit te compenseren. Ook kan bijvoorbeeld bij een schisis de neusweg onvoldoende worden afgesloten waardoor er bij veel klanken neusluchtverlies optreedt. Dit benadeelt het verstaanbaar spreken. Voor een kind is het vervelend wanneer het niet goed begrepen wordt door zijn omgeving, het kan leiden tot frustraties en onzekerheid en belemmert de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe werkt behandeling bij een schisis?
De meeste kinderen met een schisis worden door de logopedist van het schisisteam naar ons verwezen voor behandeling. Heidi Salverda- van Veen is gespecialiseerd in het behandelen van spraakstoornissen bij een schisis.
In samenwerking met het schisisteam wordt een behandelplan opgesteld en worden spraakverbeterende oefeningen gedaan. Vaak en intensief oefenen is daarbij belangrijk zodat ook in de dagelijkse situatie de spraak beter verstaanbaar wordt.

Wat kunnen we voor u en uw kind betekenen? maak een afspraak

“It is geweldich wat in pear behannelingen al dien hawwe foar ús Arjen.
Wat in ferbettering en wat fluch!”

Thea van der Schaaf, mem fan Arjen (6) en Douwe (3)Ouder