Linguïstisch onderzoek bij kinderen

Kinderen die moeite hebben met het uitspreken van woorden, het formuleren van zinnen of het vertellen van een verhaal, zijn vaak bekend bij een logopedist. Om verschillende redenen kan het voor het logopedist lastig zijn om de spraak-/taalontwikkeling van kinderen betrouwbaar in kaart te brengen.

Soms geeft logopedisch onderzoek niet voldoende informatie om de behandeling precies te laten aansluiten op wat een kind nodig heeft. Dat kan leiden tot stagnatie in de spraak-/taalontwikkeling. Linguïstisch onderzoek kan dan een uitkomst zijn om de behandeling op maat te bieden. Tijdens een linguïstisch onderzoek wordt het spraak-taalniveau van een kind in kaart gebracht met behulp van een analyse van de spontane taal, zonder dat het kind daarbij de druk van een testmoment ervaart.

Wanneer is linguïstisch onderzoek nodig?

Als standaard logopedische tests een onvoldoende betrouwbaar beeld geven van de communicatieve mogelijkheden van een kind;
Als de vooruitgang van een kind tijdens de logopedische behandeling stagneert.

Naast dat onze collega Jacoba Metzlar logopedist is, is zij ook linguïst. In augustus 2019 heeft zij de Masteropleiding Neurolinguïstiek behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij heeft geleerd om linguïstisch onderzoek uit te voeren bij kinderen. Als uw kind in aanmerking komt voor linguïstisch onderzoek, dan zal Jacoba u uitnodigen op één van de praktijklocaties. Zij zal u informeren over welke aspecten van de spraak-/taalontwikkeling onderzocht zullen worden, afhankelijk van de gegevens van het intakegesprek en eerder logopedisch onderzoek.

Er zal een video-opname worden gemaakt van ongeveer 20 minuten van een spel- of gesprekssituatie van uw kind met de linguïst of met de ouder. Als een video-opname in de thuissituatie een beter beeld geeft van de communicatieve mogelijkheden van uw kind, is dit ook een optie.

Vervolgens wordt het gesprek uitgeschreven en geanalyseerd. De bevindingen worden uitgewerkt in een verslag en besproken met de ouder en de (behandelend) logopedist. Het verslag bevat de transcriptie, een algehele observatie, een analyse en gerichte behandeladviezen voor het zo optimaal mogelijk inrichten van de logopedische behandeling.

Kosten linguïstisch onderzoek

Linguïstisch onderzoek in de eerste lijn wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor het onderzoek komen daarom voor eigen rekening. Desondanks is een spontane-taalanalyse een goede investering voor het nauwkeurig en betrouwbaar in kaart brengen van de communicatieve ontwikkeling van uw kind.

Wat kunnen we voor u betekenen? maak een afspraak